1-186

5.7 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

Pošta je v 100-odstotni lasti RS.

Družba je prek lastnika povezana z vsemi družbami, ki so v pretežni državni lasti (najmanj 20-odstotni lastniški delež). Seznam teh družb je objavljen na spletni strani SDH (https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/seznam-nalozb).

Skupna vrednost poslov z družbami, ki so v pretežni državni lasti, je prikazana v spodnjih tabelah.

Stanje terjatev in obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Poslovne terjatve

2.149.000

2.531.098

Sredstva

2.149.000

2.531.098

Poslovne obveznosti

1.530.755

1.887.913

Finančne obveznosti

56.526.647

29.223.786

Obveznosti

58.057.402

31.111.699

Promet terjatev in obveznosti

V EUR

2020

2019

Promet terjatev

11.139.103

13.157.408

Promet obveznosti

10.169.378

10.410.957

Skupaj

21.308.481

23.568.365