intro

Uživam v inovativnem okolju, kjer imam že danes priložnost opraviti z jutrišnjimi izzivi.

Naša dejanja vplivajo na kakovost življenja vsakega posameznika. Z izvajanjem celovitega programa družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja dolgoročno prispevamo k boljšemu ekonomskemu, družbenemu in okoljskemu razvoju.

TRAJNOSTNI RAZVOJ SKUPINE POŠTA SLOVENIJE