1-52

2.7 VLAGANJA, NALOŽBE IN RAZVOJ V SKUPINI POŠTA SLOVENIJE

Skupina Pošta Slovenije je za naložbe namenila 22 milijonov evrov. Investicijska sredstva v Pošti Slovenije smo namenili za izvajanje tekočega poslovanja in razvojnega projekta na področju informacijske tehnologije, s čimer smo zagotavljali rast nekaterih prihodkov ter izboljšali in optimizirali procese.

Odvisne družbe so investirale v strojno in programsko opremo, transportna sredstva ter ostalo opremo. Skupina Intereuropa je investirala v ureditev skladiščnih kapacitet, informacijsko tehnologijo, logistično opremo in transportna sredstva.

Skupina Pošta Slovenije je največ sredstev namenila za investicije v omrežje, in sicer za transportna sredstva in nepremičnine:

za vozni park, ki ga sestavljajo lahka dostavna vozila, namenjena predvsem za redno dostavo in dostavo Hitre pošte, srednja dostavna vozila, namenjena predvsem za dostavo/prevzem paketov in prevoz poštnih pošiljk na relacijah med poštnimi enotami (PLC–pošte, pošta–pošte), kolesa, motorna kolesa za redno dostavo in tovorna vozila;

v skladu s strategijo energetske učinkovitosti so bila nabavljena vozila na električni pogon eno srednje dostavno vozilo, 59 štirikolesnikov in 27 skuterjev, vzpostavljena je bila prva sončna elektrarna na lokaciji pretovorne pošte v Celju;

v skladu s strategijo omrežja so bili v letu 2020 zgrajeni prostori za logistično pošto Koroška v Šentjanžu pri Dravogradu, končana so bila gradbena dela za vzpostavitev logističnih pošt v Celju in Ptuju ter dostavnih pošt v Vidmu pri Ptuju in Idriji;

v teku je izgradnja logistične pošte v Murski Soboti;

na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani smo v letu 2020 začeli z izgradnjo več kot 5.000 m2 velike hale.

V okviru strategije omrežja pa načrtujemo nadaljnje dopolnitve kapacitet logistične mreže, tako prostorskih kot transportnih, ter pripadajoče logistične opreme na območju Slovenije in regije.

Dezinvestiranje

Pomemben del področja upravljanja nepremičnin je bilo področje prodaje oz. dezinvestiranja nepremičnin Pošte Slovenije, ki je tudi v letu 2020 potekalo na osnovi načrta prodaje nepremičnin za to poslovno leto.

Načrt prodaje nepremičnin je posledica optimizacije in preoblikovanja poštnega omrežja v skladu s strateškima projektoma OPO in STROM. V skladu s projektom OPO gre za presežne oz. poslovno nepotrebne nepremičnine, ki se sproščajo ob preoblikovanju poštnih poslovalnic v pogodbene pošte oz. druge oblike kontaktnih točk. V skladu s projektom STROM pa gre za preoblikovanje celotnega poštnega omrežja, kjer so bile na podlagi analiz logistične in poštne mreže izvedene optimizacije, ki posledično pomenijo zapiranje manjših pošt in gradnjo večjih logističnih pošt z večjimi kvadraturami, potrebnimi za skladiščenje večjega števila paketnih in drugih pošiljk. Te nepremičnine, ki se zapirajo, se zatem prodajo, v nekaterih primerih pa se tudi oddajo v najem izvajalcem storitev pogodbenih pošt ali dobijo status naložbenih nepremičnin.

V letu 2020 je bilo prodanih 23 nepremičnin, od tega 22 poslovnih prostorov v skupni izmeri 3.137 m2 in eno zemljišče v izmeri 230 m2. Med temi je bila prodana tudi večja poslovna stavba nekdanje poslovne enote v Kranju. Prodaja nepremičnin je uspešno potekala kljub omejitvam zaradi epidemije COVIDA-19 prek spletnih javnih dražb, z neposredno prodajo ter zbiranjem nezavezujočih in zavezujočih ponudb.

Prav tako so bile konec leta 2020 oddane v najem poslovno nepotrebne nepremičnine na 96 lokacijah po 129 najemnih razmerjih v skupni izmeri 15.081 m2. Oddajajo se presežni pisarniški in storitveni poslovni prostori, poštne poslovalnice (izvajalcem storitev pogodbenih pošt) in službena stanovanja.