1-42

2.3 NAČRTI SKUPINE POŠTA SLOVENIJE V LETU 2021

V letu 2021 načrtujemo nadaljnjo rast Skupine PS, čeprav upoštevamo spremembe v okolju, zamenjavo klasičnih storitev z e-storitvami (e-substitucija) in spremenjene navade uporabnikov. V poslovni načrt vključujemo učinke projektov iz SRP-a 2025 in odvisno družbo Intereuropa. Ključni za doseganje rasti bodo še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT-storitve ter storitve na mreži.

Za leto 2021 smo si postavili naslednje cilje:

Skupina PS v letu 2021 načrtuje 4-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje in bo že 50,6 odstotka prihodkov ustvarila iz naslova logističnih in paketnih storitev, kar nas po primerjalnem deležu teh storitev v skupnih prihodkih uvršča ob bok najrazvitejšim poštnim operaterjem v EU.

ROE v višini 2,2 odstotka in EBITDA marža v višini 9,5 odstotka, kar je v skladu s pričakovanji lastnika.

V zadnjih letih se nadaljuje zmanjševanje obsega poštnih in denarnih storitev, prav tako se spreminja tudi struktura pošiljk, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, spremembe zakonodaje, spremenjenih navad uporabnikov in konkurence na trgu poštnih in denarnih storitev. Podobni trendi so prisotni tudi pri drugih poštnih operaterjih v Evropski uniji (EU) in svetu.

Na področju pisem bomo še naprej ohranjali vodilno vlogo na domačem trgu. Glede na spreminjajoče se potrebe prebivalcev in skladno z zakonodajo se bo izvedla uvedba prednostnih in neprednostnih pošiljk z hkratno optimizacijo procesov in poštne mreže. Nadalje bomo dodatno optimirali in robotizirali pripravo nenaslovljene direktne pošte, uvedli avtomatizacijo izvajanja uvoznih postopkov za blago in jih prilagodili zahtevam zakonodaje ter zahtevam uporabnikov, uvedli bomo nove produkte za prenos blaga v pisemskih pošiljkah, dostavo blaga s pisemskimi pošiljkami pa bomo poenotili z možnostmi dostave, ki veljajo za paketne pošiljke.

Trg paketnih pošiljk se že nekaj let širi, tako v Sloveniji kot tudi globalno, in ta trend se bo kot posledica rasti spletne prodaje in oskrbovalnih verig nadaljeval tudi v prihodnje. Pri razvoju produktov sledimo cilju izboljšanja uporabniških izkušenj, predvsem v smislu dviga kakovosti izvajanja storitev, uvajanja novih rešitev za poslovne uporabnike in naslovnike ter posodabljanja informacijske podpore. Na področju paketne distribucije želimo postati vodilni in najboljši ponudnik paketnih storitev v Sloveniji in regiji. Tako se bomo osredotočili na povečanje kapacitet, večjo učinkovitost in kakovost storitev ter na širitev na regionalne trge z akvizicijami in partnerstvi.

Z nakupom večinskega deleža delnic Intereurope bomo v Skupini Pošta Slovenije na področju logističnih storitev največji poudarek namenili uspešni integraciji Intereurope ter s tem širitvi na regionalne trge. Želimo postati odličen ponudnik logističnih storitev v Sloveniji in eden ključnih ponudnikov na območju jugovzhodne Evrope.

Razvojno-komercialne aktivnosti Skupine bodo usmerjenje v iskanje novih poslov, katerih realizacija bo temeljila na zagotavljanju celovite palete visokokakovostnih in zanesljivih logističnih storitev po meri strank za vse tržne oziroma poslovne segmente (široka potrošnja, bela tehnika, avtomobilska logistika, težka industrija, farmacija, kemikalije, goriva, nevarne snovi itd).

Na področju IT-storitev bomo krepili ponudbo in tržni delež predvsem na področju digitalizacije in brezpapirnega poslovanja. Pod blagovno znamko Posita, bomo na trgu ponudili celovito platformo informacijskih storitev za sodobno digitalno poslovanje, ki na enem mestu zagotavlja informacijsko infrastrukturo, poslovni informacijski sistem, dokumentne rešitve, digitalizacijo dokumentnega gradiva in dolgoročno varno hrambo, elektronsko izmenjavo in vročanje dokumentov ter storitve zaupanja.

Posita bo s svojo ponudbo predstavljala partnerja za razvoj in implementacijo rešitev digitalne transformacije v različnih gospodarskih panogah in javni upravi.

Glede na hitro globalno rast spletne trgovine in s tem hitrejše trende rasti paketnih in logističnih storitev ter segmenta e-trgovanja (e-commerce) nadaljujemo z vlaganji v širitev kapacitet poštno-logističnih centrov, izgradnjo dodatnih skladiščnih in pretovornih kapacitet. Poleg nadgradnje storitev in razvoja vedno novih storitev v zadnjih letih pospešeno vlagamo v posodobitev in informatizacijo poslovanja. V teku je investicija v izgradnjo hale na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani.

V Pošti Slovenije sledimo globalnemu poštnemu in logističnemu razvoju ter odpiramo nove kanale, prek katerih s svojimi storitvami prihajamo do strank. V skladu s trendi na področju spletne prodaje bomo vtičnik, ki omogoča izbiro alternativnih možnosti dostave, povezali tudi z informacijskimi rešitvami za opremo pošiljk in izmenjavo e-podatkov o pošiljkah ter se s tem še dodatno približali potrebam spletnih trgovcev. V sklopu alternativne možnosti dostave bomo razširili mrežo paketomatov ter nadaljevali z uvedbo informacijskih rešitev za stranke pri uporabi le-teh. Ponudbo bomo nadgrajevali tudi z uvedbo e-podpisa dokumenta (v sklopu podpisa dobavnic, pogodb, prevzema pošiljk v poštnih poslovalnicah ipd.), samopostrežnih avtomatov za opremo pošiljk ter nadaljevali s širjenjem mreže dostopa do poštnih storitev z vključevanjem novih bencinskih servisov. Takšne oblike zagotavljanja storitev strankam dopuščajo vedno večjo fleksibilnost pri izboru časa in kraja izvedbe storitve, seveda pa te rešitve skrbno kombiniramo s klasično mrežo pošt.