1-66

3.1 TRAJNOSTNE USMERITVE IN CILJI

Družbena odgovornost, s poudarkom na trajnostnem razvoju je v središču našega poslovanja in pomemben del začrtanega strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025.

Trajnost je zaveza, ki je vpeta v vse vidike našega poslovanja, od logističnih operacij, kjer si prizadevamo za elektrifikacijo voznega parka in izboljšanje okoljske učinkovitosti na vseh področjih poslovanja, do komercialnega in družbenega vidika našega poslovanja.

V Skupini Pošta Slovenije, ki je ena največjih ponudnic logističnih storitev v Sloveniji, skupaj s Skupino Intereuropa ambiciozno zasledujemo naš skupni cilj, da postanemo vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev v širši regiji jugovzhodne Evrope, pri čemer podpiramo tudi vseh 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. S svojimi dejavnostmi aktivno prispevamo k doseganju petih ciljev. Ti so: dostojno delo in (zelena) gospodarska rast, industrija, inovacije in infrastruktura, trajnostna mesta in skupnosti, podnebni ukrepi ter partnerstvo za doseganje ciljev.

Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in globalnega okolja, v katerem se dogajajo hitre in obsežne spremembe, ki vplivajo na osebno in poslovno življenje. Hkrati tudi Skupina Pošta Slovenije s svojimi odločitvami in dejavnostmi vpliva na družbo in okolje. Zato smo in bomo proaktivni pri zaznavanju in analizi sprememb ter razumevanju njihovega vpliva na naše poslovanje.

Slika 3: Cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030