1-23

1.5 POMEMBNEJŠI

DOGODKI V SKUPINI

POŠTA SLOVENIJE

V LETU 2020

V januarju 2020 je Slovenski državni holding (SDH) potrdil in sprejel Strateški razvojni program Skupine Pošta Slovenije do leta 2025 (SRP 2025), ki kot krovni strateški dokument Skupine Pošta Slovenije opredeljuje našo rast in razvoj za to obdobje. Hkrati s soglasjem je SDH Skupino PS zadolžil za preverbo vrednotenja z upoštevanjem vpliva integracije in dejanskih sinergij prevzema družbe Intereuropa d. d. V skladu z navedenim sklepom je bila nato v letu 2020 ponovno preverjena oz. novelirana finančna projekcija SRP-a 2025, h kateri je SDH podal soglasje januarja 2021.

Po zaključku nakupa Intereurope smo v letu 2020 izvajali aktivnosti, povezane z integracijo Skupine Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije (realizacija sinergij in optimizacija poslovanja) ter si prizadevali za prevzem 100-odstotnega deleža Skupine Intereuropa.

Pošta Slovenije je januarja 2020 pridobila dodatnih 2.408.846 navadnih delnic družbe Intereuropa d. d. po enotni ceni 1,45 evra na delnico, za kar je odštela 3.492.826,70 milijona evrov (8,76-odstotni delež). Po zaključku prevzemne ponudbe je Pošta Slovenije imela v lasti 22.235.236 delnic družbe Intereuropa, kar predstavlja 80,89 odstotka vseh izdanih delnic družbe Intereuropa d. d.

Po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka odkupa je Pošta Slovenije pridobila 864.863 delnic oz. 10,52 odstotka družbe Zetatrans A. D. Podgorica v vrednosti 1.383.781 evrov. Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. lastnik 6.559.288 delnic oz. 79,79 odstotka delnic družbe Zetatrans A. D. Podgorica.

Prav tako je Pošta Slovenije po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka odkupa pridobila 4.672 delnic oz. 24,49 odstotka družbe AD Intereuropa Beograd v vrednosti 2.273.905 evrov (267.203.921 RSD). Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. lastnik 18.714 delnic oz. 98,11 odstotka delnic družbe AD Intereuropa Beograd.

Pošta Slovenije d. o. o. je aprila 2020 od družbe Mikrografija d. o. o. odkupila 45-odstotni lastniški delež družbe APS Plus d. o. o. in s tem postala edini družbenik (100-odstotni lastniški delež).

V Šentjanžu pri Dravogradu smo v aprilu odprli novo logistično pošto. Celotna vrednost investicije je znašala okoli 1,9 milijona evrov. V Sloveniji je 22 regijskih logističnih pošt, ki skupaj s šestimi pretovornimi poštami in dvema poštnima logističnima centroma v Ljubljani in Mariboru sestavljajo trenutno logistično mrežo.

V juliju 2020 je nadzorni svet Pošte Slovenije članu poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andreju Rihterju podelil še en mandat za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 13. avgusta 2020.

Konec januarja smo v poštnem logističnem centru v Mariboru pripravili tekmovanje v inovativnih rešitvah na naprednih servisih, podprtih z umetno inteligenco, z naslovom Inovacijski IT-šprint Pošte Slovenije 2020. Več kot 80 tekmovalcev, razdeljenih v 15 ekip, je v samo 24 urah zasnovalo 15 novih, digitalnih rešitev, ki z uporabo umetne inteligence rešujejo izzive na področju učenja, vključevanja ranljivih skupin, brezpapirnega poslovanja ter poenostavljajo poslovne procese in vsakodnevna opravila.

Vsako leto preverjamo tudi učinkovitost sistema upravljanja z energijo v okviru standarda ISO 50001. Nadgradnja sistema upravljanja z energijo ISO 50001 prinaša organizaciji številne prednosti, ki se zrcalijo v sistematični urejenosti vseh področij delovanja, večjem zadovoljstvu zaposlenih in odjemalcev ter posledično boljših poslovnih rezultatih.

Pošta Slovenije

1-24

PostEurop je izbral Pošto Slovenije in njeno Strategijo energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja med 20 najboljših operaterjev in njihovih praks na področju Družbena odgovornost podjetij kategorija Okolje.

Pošta Slovenije je prejela EMS Performance Awards, srebrno plaketo za kakovost dostave mednarodnih EMS-pošiljk v Sloveniji za leto 2019, ki jo podeljuje Svetovna poštna zveza (SPZ). Nagrado smo prejeli že drugo leto zapored.

Neodvisna komisija Instituta za korporativne varnostne študije je prestižno nagrado »Slovenian Grand Security Award« v kategoriji »Korporativno varnostni manager leta« za leto 2019 podelila Andreju Maslu, direktorju organizacijske enote Korporativna varnost in nadzor.

V času pandemije COVIDA-19 je bila vzpostavljena mreža pametnih paketnikov Direct4me, ki so na voljo na 100 lokacijah ob poštah po Sloveniji. Dostava in prevzem paketov potekata brezstično.

Pošta Slovenije je za inovacijo storitve Moja dostava, moja izbira (MDMI), integracijo paketnikov, prejela bronasto priznanje Štajerske gospodarske zbornice za naj inovatorje Podravja.

Sodelovali smo v nacionalni raziskavi »Workplace survey Slovenia 2020« o primernosti delovnih mest, ki je namenjena preučevanju povezave med delovnimi prostori, delovno učinkovitostjo in poslovno uspešnostjo podjetij. Njeni rezultati nam bodo pomagali razumeti vpliv ukrepov, ki so posledica COVIDA-19, na delovno storilnost zaposlenih in poslovne rezultate podjetij v netipičnem letu 2020.

Slovenska znamka v bloku z motivom rjavega medveda je na tekmovanju Nexofil osvojila prvo mesto v kategoriji »Najlepša znamka v bloku«.

Vlada Republike Slovenije se je več kot 6.000-članskemu kolektivu Pošte Slovenije poklonila s spominskim znakom za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Kot so zapisali, Pošta Slovenije v teh izjemno težkih pogojih nosi veliko breme odgovornosti pri izvedbi nemotenega zagotavljanja poštnih storitev na način, da ne ogroža zdravja svojih zaposlenih niti uporabnikov poštnih storitev.

Pošta Slovenije je v letu 2020 pridobila dovoljenje Javne agencije RS za civilno letalstvo (JACL) za sprejem nevarnega blaga za letalski prevoz, ki ga Svetovna poštna zveza (SPZ) izjemoma dovoli v mednarodni letalski pošti. Zato nas je SPZ uvrstila na seznam pošt, ki lahko sprejemajo dovoljene litijeve baterije v poštnih pošiljkah.

Sindikat poštnih delavcev je v Državni zbor RS Slovenije avgusta 2020 vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah. Predlagana sprememba je bila v ureditvi ustreznega sistemskega financiranja dolgoročnega zagotavljanja predpisane kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (USO) ter ohranjanja in vzdrževanja poštnega omrežja. Pobuda je bila zavrnjena.

1-25

10. februarja je uprava družbe Intereuropa d. d. podpisala novo kolektivno pogodbo z reprezentativnima sindikatoma ŠAK KS90 ter Sindikatom delavcev prometa in zvez.

31. januarja je družba Intereuropa d. d. uspešno refinancirala več posojil. K uspešni izvedbi refinanciranja je pripomogla tudi Pošta Slovenije d. o. o. z izdajo poroštva h kreditu v višini 80 odstotkov zneska posojila.

28. oktobra je nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. na svoji seji sprejel sklep o imenovanju dosedanjega predsednika uprave Marka Cegnarja za predsednika uprave, in sicer za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 12. novembra 2020. Na seji je bil nadzorni svet hkrati seznanjen z informacijo, da bo 12. novembra 2020 prenehal mandat dotakratnemu članu uprave mag. Matiji Vojsku. Nadzorni svet je odločil, da bo po 12. novembru 2020 uprava družbe Intereuropa d. d. sestavljena iz dveh članov, in sicer predsednika uprave Marka Cegnarja in namestnika predsednika uprave Marka Remsa.

Intereuropa d. d. je v februarju 2020 podala namero za nakup preostalega deleža v družbi Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo, s čimer bi postala 100-odstotna lastnica družbe. Za dokončanje postopka prevzemne ponudbe je potrebno soglasje Komisije za vrednostne papirje Federacije Bosne in Hercegovine, ki pa ne deluje že od novembra 2019. Brez soglasja te komisije pa ni mogoče dokončati prevzemnega postopka.

V letu 2020 je Pošta Slovenije z odkupom 45-odstotnega deleža od družbe Mikrografija postala 100-odstotni lastnica odvisne družbe APS PLUS, ki se je v februarju 2021 preimenovala v družbo Posita d. o. o.

8. avgusta 2020 je vodenje družbe APS PLUS prevzel mag. Iztok Renčelj.

Družba PS Logistika je z 31. decembrom 2020 prenesla dejavnost distribucije rezervnih delov na Pošto Slovenije.

V maju 2020 je bil podaljšan mandat direktorja IPPS Janeza Zidarja za obdobje petih let.

Odvisno podjetje PS Moj paket je s 1. januarjem 2020 prenehalo s spletno prodajo blaga.

Odvisna podjetja