1-20

1.4 PREDSTAVITEV SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

Skupino Pošta Slovenije so na dan 31. decembra 2020 poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije d. o. o. sestavljale odvisne družbe:

EPPS, d. o. o. 100-odstotni delež,

PS Moj paket d. o. o. 100-odstotni delež,

IPPS d. o. o. 100-odstotni delež,

PS Logistika d. o. o. 100-odstotni delež,

APS PLUS d. o. o. 100-odstotni delež,

Intereuropa d. d. (v Skupini od 13. novembra 2019) 80,89-odstotni delež, in odvisne družbe:

INTERAGENT d. o. o., v navedeni družbi je Intereuropa d. d. edini družbenik,

INTERZAV, d. o. o., v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 71,28 odstotka,

Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu s 95,77 odstotka,

AD Intereuropa Logističke usluge Beograd, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu s 73,62 odstotka,

Zetatrans A.D. Podgorica, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 69,27 odstotka,

Intereuropa Global Logistics Service Albania, Shpk, Durres, kjer je edini družbenik,

Intereuropa, logistične usluge, d. o. o. Zagreb, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 99,96 odstotka,

Intereuropa Sajam, d. o. o., Zagreb, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 51 odstotki,

Intereuropa Kosova L.L.C., Priština, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 90 odstotki,

Intereuropa Skopje, DOO Skopje, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 99,56 odstotka,

TOV TEK ZTS, Užgorod, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 89,93 odstotka in

TOV Intereuropa Ukraina, Kiev, v navedeni družbi je Intereuropa d.d. edini družbenik,

AD Intereuropa 10,52-odstotni delež,

Zetatrans A.D. Podgorica 20-odstotni delež

ter pridruženo podjetje Športna loterija d. d. 20-odstotni delež.

Pošta Slovenije d. o. o.

Naziv: Pošta Slovenije d. o. o.

Sedež: Maribor

Poslovni naslov: Slomškov trg 10, 2000 Maribor

Telefon: 02/449-20-00

Telefaks: 02/449-21-11

Elektronska pošta: info@posta.si

Spletna stran: www.posta.si

Matična številka: 5881447000

ID za DDV: SI25028022

Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Lastništvo: Republika Slovenija

Leto ustanovitve: 1994

Osnovni kapital: 121.472.482 evrov

Glavna dejavnost: 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve

Podatki o registraciji: Okrožno sodišče v Mariboru, številka registrskega vpisa 10940000

Dejavnost

Ključno področje delovanja družbe in njena primarna dejavnost je izvajanje univerzalne poštne storitve. Poleg tega pa imajo v družbi veliko vlogo tudi druge poštne in kurirske storitve, storitve informatike, logistične in denarne storitve ter prodaja blaga. Razen teh Pošta Slovenije d. o. o. opravlja še vrsto drugih dejavnosti.

EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d. o. o

Družba EPPS je bila ustanovljena decembra 1998. Celotni kapital znaša 6.300.903 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 1.231.972 evrov. Družba je v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije (v nadaljevanju tudi: Pošta). Sedež družbe je v Ljubljani, Stegne 13 a.

Dejavnost družbe je priprava, oblikovanje, tisk ali izpis naslovljene pošte, vlaganje promocijskega gradiva, oddaja pošiljk v prenos, priprava in pošiljanje tiskanih in e-računov, akreditirani e-arhiv.

1-21

PS Moj paket, direktna prodaja d. o. o.

Družba PS Moj paket je bila ustanovljena februarja 2013 kot družba v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije. Celotni kapital družbe znaša 994.773 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 221.979 evrov. Sedež družbe je v Mariboru, Partizanska cesta 54.

Dejavnost družbe je prodaja trgovskega blaga v poštnih poslovalnicah.

IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, proizvodnja in storitve d. o. o.

Družba IPPS je bila ustanovljena aprila 2015 kot družba v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije. Celotni kapital družbe znaša 374.900 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 100.000 evrov. Sedež družbe je v Mariboru, Zagrebška cesta 106.

Dejavnost družbe je dejavnost invalidskih podjetij ter opravljanje storitev, povezanih s podporo poslovanja matične družbe. Družba IPPS je med največjimi zaposlovalci invalidov v Sloveniji in skrbi za varna delovna mesta občutljivih skupin zaposlenih.

PS Logistika, logistične storitve d. o. o.

Družba PS Logistika je bila ustanovljena avgusta 2015 kot družba v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije. Celotni kapital družbe znaša 13.967.218 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 100.000 evrov. Sedež družbe je v Ljubljani, Brnčičeva ulica 45. S pogodbo o pripojitvi z dne 23. septembra 2019 je bila k družbi PS Logistika pripojena odvisna družba Feniksšped.

Dejavnost družbe so logistične storitve, predvsem storitve skladiščne logistike. Družba je po skladiščnih zmogljivostih med večjimi slovenskimi logisti in zagotavlja logistične, transportne in špediterske storitve ter različne skladiščne dodelave (pakiranja, etiketiranja, deklariranja).

Po pripojitvi družbe Feniksšped ima družba poslovalnico v Srbiji, ki se ukvarja z dejavnostjo matične družbe, to je mednarodno špedicijo.

Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba

Družba Intereuropa je delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi. Pošta Slovenije je 13. novembra 2019 zaključila nakup 72,13-odstotnega deleža družbe Intereuropa V januarju 2020 je Pošta Slovenije dokupila še 8,76 odstotka delnic in tako postala 80,89-odstotni lastnik družbe Intereuropa. Celotni kapital znaša 89.224.850 evrov, vpoklicani kapital znaša 27.488.803 evrov. Sedež družbe je v Kopru, Vojkovo nabrežje 32.

Dejavnost družbe je špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti.

INTERZAV, organizacija za opravljanje zavarovalnih poslov, d. o. o.

Osnovni kapital družbe znaša 12.518,99 evrov. Sedež družbe je v Kopru. Dejavnost družbe: druge pomožne dejavnosti za zavarovanje in pokojninski skladi.

INTERAGENT, pomorska agencija, d. o. o.

INTERAGENT Shipping Agency, limited liability company

Osnovni kapital znaša 100.150 evrov. Sedež družbe je v Kopru. Dejavnost družbe: špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti.

Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo

Osnovni kapital znaša 15.544.600 konvertibilnih mark (BAM). Dejavnost družbe: mednarodna špedicija, skladiščenje, pretovor in transport.

AD Intereuropa Logističke usluge Beograd

Osnovni kapital znaša 324.258.000 dinarjev (RSD). Dejavnost družbe: ostale spremljajoče storitve v prometu.

Zetatrans A.D. Podgorica

Osnovni kapital znaša 10.508.791,81 evrov. Dejavnost družbe: ostale spremljajoče dejavnosti v prometu.

Intereuropa Global Logistics Service Albania, shpk, Durres

Osnovni kapital znaša 3.600.000 lekov (ALL). Dejavnost družbe: pomorska agencija, špedicija, logistične in transportne storitve.

Intereuropa, logističke usluge, d. o. o. Zagreb

Osnovni kapital znaša 111.581.000 hrvaških kun (HKN) Dejavnost družbe: spremljevalne in pomožne storitve v prometu.

1-22

Intereuropa Sajam, d. o. o., Zagreb

Osnovni kapital znaša 60.500 hrvaških kun (HKN). Dejavnost družbe: spremljevalne in pomožne storitve v prometu.

Intereuropa Kosova L.L.C., Priština

Osnovni kapital znaša 152.500 evrov. Dejavnost družbe: ostale spremljevalne dejavnosti v prometu.

Intereuropa Skopje, DOO Skopje

Osnovni kapital znaša 40.591.600 denarjev (MKD). Dejavnost družbe: ostale dejavnosti, povezane s prometom.

TOV TEK ZTS, Užgorod

Osnovni kapital znaša 5.296.340 grivn (UAH). Dejavnost družbe: druge podporne dejavnosti v prometu.

TOV Intereuropa Ukraina, Kiev

Osnovni kapital znaša 89.704.507 grivn (UAH). Dejavnost družbe: druge podporne dejavnosti v prometu.

APS PLUS, napredne poštne storitve, d. o. o.

Družba APS PLUS je bila ustanovljena septembra 2015. Družba se je v februarju 2021 preimenovala v družbo Posita, informacijske storitve in spremenila sedež družbe, ki se od februarja 2021 nahaja v Mariboru, Zagrebška ulica 106. Do 15. februarja 2021 je družba imela sedež v Ljubljani, Cesta v Mestni log 81. Celotni kapital znaša -132.863 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 1.004.916 evrov. Družba je bila do aprila 2020 v 55-odstotni lasti Pošte Slovenije in v 45-odstotni lasti družbe Mikrografija d. o. o. V aprilu 2020 je Pošta Slovenije od družbe Mikrografija odkupila 45 odstotni poslovni delež in postala 100 odstotna lastnica družbe APS PLUS d. o. o.

Dejavnost družbe je izvajanje dnevne digitalizacije dokumentov vhodne in interne pošte za gospodarska podjetja in javne ustanove.

Športna loterija in igre na srečo d. d.

Kapital družbe na dan 31. decembra 2020 znaša (nerevidirano) 13.153.347 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 4.000.000 evrov. Pošta Slovenije ima že od ustanovitve družbe Športna loterija 20-odstotni lastniški delež v družbi. Višina deleža predstavlja maksimalni lastniški delež, ki ga v gospodarski družbi, ki je prireditelj klasičnih iger na srečo, lahko ima posamezni delničar, ki mora biti pravna oseba. Drugi večji lastniki družbe so nacionalne panožne športne zveze (Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, Smučarska zveza Slovenije Združenje smučarskih panog in Nogometna zveza Slovenije) in Loterija Slovenije. Pošta Slovenije tudi sicer poslovno sodeluje s Športno loterijo na področju prodaje iger na srečo v poslovalnicah Pošte Slovenije, na področju informatike in na področju ostalih storitev. Sedež družbe je v Ljubljani, Dunajska cesta 22.

Dejavnost družbe je prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah.

Slika 1: Družbe v Skupini Pošta Slovenije z deležem Pošte Slovenije